Grzegorz Miśkiewicz Grecki etos muzyczny i jego wpływy na kształtowanie Zobacz większe

Grzegorz Miśkiewicz Grecki etos muzyczny i jego wpływy na kształtowanie

Polihymnia

Nowy produkt

1 Przedmiot

wysyłka do dwóch dni roboczych

Ostatnie egzemplarze!

27,00 zł brutto

Więcej informacji

Grzegorz Miśkiewicz, "Grecki etos muzyczny i jego wpływ na kształtowanie się koncepcji śpiewu kościoła w pierwszych wiekach..."

Polihymnia 2014

oprawa miękka

stron 144

format 16,5 x 24 cm

Zakres tematyczny niniejszej pracy obejmuje treści wiążące muzykę z jej historią, filozofią i estetyką. Jedną z najważniejszych relacji, w jakiej muzyka znajduje się od wieków, jest jej związek ze słowem – począwszy od tekstów będących wyrazem prozaicznych ludzkich myśli, poprzez różnorodne formy literackie, aż po Słowo Boże (Logos), którego największym wyrazicielem, w opinii wielu przedstawionych w pracy autorów, jest właśnie medium dźwiękowe. Praca ma na celu uzasadnienie tezy na temat „muzyczności” kultury greckiej oraz oddziaływania tej kultury na formujące się, różnorodne koncepcje śpiewu Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa. Narodziny i kształtowanie greckiego etosu muzycznego wymagało uwzględnienia w pracy stosunkowo rozległej przestrzeni czasowej, sięgającej do ok. VIII w. p.n.e. - okresu Grecji archaicznej, z twórczością epicką Homera, Grecji klasycznej z V i IV wieku, wreszcie ważnego okresu hellenistycznego. Celem pracy jest wykazanie ciągłości istnienia całego dorobku myśli muzycznej, powstałej w obrębie kultury greckiej na tle zmian, jakie dokonały się na etapie powstawania nowej religii chrześcijańskiej, która, choć funkcjonowała w świecie antyku i była jego częścią, wypracowywała własne, odrębne zasady etyki. Zasadnicza oś podziału pracy przebiega między trzema pierwszymi rozdziałami, opisującymi historyczne uwarunkowania rozwoju muzycznego etosu w obrębie kultury starożytnej Grecji, a czwartym i piątym – w których przedstawiono procesy kształtowania chrześcijańskich koncepcji śpiewu liturgicznego oraz ich relacje z myślą grecką. Na podstawie Wstępu