DUCHOWOŚĆ EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W MUZYCE KOŃCA XX WIEKU Zobacz większe

DUCHOWOŚĆ EUROPY ŚRODKOWEJ I WSCHODNIEJ W MUZYCE KOŃCA XX WIEKU

Akademia Muzyczna Kraków

Nowy produkt

Duchowość Europy Środkowej i Wschodniej w muzyce końca XX wieku. Redakcja/Editors: Krzysztof Droba, Teresa Malecka, Krzysztof Szwajgier. Kraków 2004, objętość/number of pages: 368 stron/pages, format A5, ISBN 83-87182-50-8

Więcej szczegółów

1 Przedmiot

wysyłka do dwóch dni roboczych

40,00 zł brutto

Więcej informacji

Od Redakcji George WEIGEL, The Power of the Human Spirit (Siła ducha ludzkiego) Krzysztof DYBCIAK, Kultura Środkowej Europy na przełomie wieków (Central European Culture at the Turn of the Centuries) Mieczysław TOMASZEWSKI, Muzyka w poszukiwaniu wartości zasłoniętych i zagubionych (A Musical Quest for Values Hidden and Lost) Bohdan POCIEJ, Duchowość i zakorzenienie (Spirituality and Rootedness) Krzysztof BILICA, Muzyka i samobójstwo (Music and Suicide) Detlef GOJOWY, The Idea of Futurist Synaesthesy by Arthur Lourié and its Turn to a Magic Melodism (Idea futurystycznej synestezji Arthura Louriego i zwrot ku magii melodii) Levon HAKOPIAN, The Beginning and the End of the Soviet Musical Avant-garde: 1956-1982 (Początek i koniec radzieckiej awangardy muzycznej: 1956-1982) Irina NIKOLSKA, Spirituality and Artistic Processes in Russian Art of the Turn of the 20th and 21st Centuries Hans-Ulrich DUFFEK, Spirituality in the Music of Sofia Gubaidulina and Giya Kancheli (Duchowość w muzyce Sofii Gubajduliny i Giji Kanczelego) Nad’a HRČKOVÁ, Einige Bemerkungen zu der Oper „Das Festmahl” (1980) von Juraj Beneš (Kilka uwag o operze „Uczta” (1980) Juraja Beneša) Niall O’LOUGHLIN, Music in Slovenia before and after Independence: a Remarkable Continuity (Muzyka w Słowenii przed i po uzyskaniu niepodległości: znacząca kontynuacja) Anna NOWAK, Tradycja i tradycjonalizm we współczesnych polskich utworach religijnych. Na przykładzie oratoriów Juliusza Łuciuka (Tradition and Traditionalism in Contemporary Polish Sacred Works: Oratorios by Juliusz Łuciuk) Małgorzata GĄSIOROWSKA, Szkoła polska – koniec historii? (The Polish School – The End of History?) Józef RYCHLIK, Duchowość a technologia (Spirituality and Technology) Maciej NEGREY, Tradycja gatunku w symfoniach Witolda Lutosławskiego, Krzysztofa Pendereckiego i Henryka Mikołaja Góreckiego (The Tradition of the Genre in Symphonies by Witold Lutosławski,Krzysztof Penderecki and Henryk Mikołaj Górecki) Magdalena CHRENKOFF, „Amen” Henryka Mikołaja Góreckiego w kontekście tradycji interpretacji muzycznych słowa „amen” (Henryk Mikołaj Górecki’s “Amen” in the Context of Tradition of Musical Interpretations of the Word “amen”) Teresa MALECKA, Sfery inspiracji w twórczości Zbigniewa Bujarskiego, czyli historia artysty niezależnego (Spiritual Inspirations in the Work of Zbigniew Bujarski, or a Story of an Independent Artist) Regina CHŁOPICKA, „Siedem Bram Jerozolimy” – synteza na koniec wieku (“The Seven Gates of Jerusalem” – A Message for the End of the Century) Ray ROBINSON, Spirituality in Eastern Europe at the Turn of the 21st Century: Krzysztof Penderecki’s “Credo” as a Symbol (Duchowość w Europie Środkowej u progu XXI wieku: „Credo” Krzysztofa Pendereckiego jako symbol) Stanisław KOSZ, Eugeniusz Knapik – „Tha' Munnot Waste No Time” na trzy fortepiany i klarnet (ad libitum), czyli rzecz o kurtynie bynajmniej nie aksamitnej... (Eugeniusz Knapik’s “Tha’ Munnot Waste No Time” for Three Pianos and Clarinet (ad libitum), or on a Far-from-velvet Curtain...) Eva Maria JENSEN, M.K. Čiurlionis, malarz i kompozytor w kontekście kultury europejskiej przełomu wieków (M.K. Čiurlionis, Painter and Composer, in the Context of European Culture of the Turn of the Centuries) Marta SZOKA, Continuum czy novum? Twórczość Feliksasa Bajorasa po roku 1989 (Continuum or Novum? The Work of Feliksas Bajoras after 1989) Gražina DAUNORAVIČIENE, The Sacred Dimension in the Works of Feliksas Bajoras: "Missa in musica" Audrone ŽIURAITYTE, Spiritual Monument to the City in the Works of Onute Narbutaite Dyskusje Forum kompozytorów Słowo wstępne: Krzysztof Szwajgier, Duchowe – intymne. Poetyka duchowości jako wyznanie Wypowiedzi: Rafał Augustyn, Krzysztof Baculewski, Zbigniew Bujarski, Eugeniusz Knapik, Krzysztof Knittel, Jurij Łaniuk, Juliusz Łuciuk, Grażyna Pstrokońska-Navratil Co dobrego spotkało nas w życiu muzycznym w Polsce w ostatniej dekadzie? – dyskusja Słowo wstępne: Krzysztof Droba Wypowiedzi: Krzysztof Bilica, Andrzej Chłopecki, Mieczysław Kominek, Bohdan Pociej, Elżbieta Szczepańska-Lange, Marta Szoka, Tadeusz Wielecki, Joanna Wnuk-Nazarowa. Dyskusja końcowa Wypowiedzi: Rafał Augustyn, Krzysztof Baculewski, Andrzej Chłopecki, Regina Chłopicka, Krzysztof Droba, Krzysztof Knittel, Roman Kowal, Teresa Malecka, Maciej Negrey, Grażyna Pstrokońska-Navratil, Krzysztof Szwajgier. Słowo końcowe: Mieczysław Tomaszewski Świadectwo Krzysztof DROBA, Spotkania z Giją Kanczelim (Encounters with Giya Kancheli) Dokumentacja Międzynarodowe Sympozjum „Duchowość Europy Środkowej w muzyce końca wieku” Festiwal Muzyki Współczesnej „Aksamitna Kurtyna” Indeks nazwisk